Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Jak założyć firmę w Chinach?

Biznes i praca
Typography

Dynamicznie rozwijająca się od lat gospodarka Państwa Środka i plany utworzenia Nowego Jedwabnego Szlaku sprawiają, że Chiny są obecnie jednym z najbardziej pożądanych kierunków dla międzynarodowego handlu. Chińskie towary kuszą przede wszystkim ceną, a dzięki koncernowi Alibaba, także dostępnością. Giganci elektroniki tacy jak Lenovo, Xiaomi czy Huawei sprawili, że produkty „made in China” przestały być kojarzone z niską jakością, a zaczęły śmiało konkurować z rynkami zachodnimi. Chiny to także wciąż ogromny rynek zbytu, który kusi zagranicznych przedsiębiorców, chcących nie tylko importować, ale również eksportować własne produkty, a czy założyć własne firmy. Napotykają jednak na mnogość rządowych obostrzeń, zawiłości prawnych i różnic kulturowych. Jak zatem pokonać te trudności?

Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę, że nie jest możliwe otworzenie przez obcokrajowca działalności handlowej lub wytwórczej o dowolnie wybranym profilu. Obecnie chińskie wytyczne dotyczące inwestycji zagranicznych dzielą przedsięwzięcia na następujące grupy: inwestycje szczególnie pożądane, inwestycje dopuszczalne, inwestycje ograniczone i inwestycje zakazane. Do zakazanych inwestycji należy m.in. przemysł militarny, branża hazardowa i erotyczna. Ograniczona działalność dotyczy nieruchomości, hotelarstwa, sportu, rozrywki, czy inwestycji niespełniających wymogów ochrony środowiska. Szczególnie pożądany jest zaś przemysł chemiczny, materiałów budowlanych, energetyczny, także odnawialne źródła energii, farmaceutyczny i IT. 

Kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniej lokalizacji. Chiny to ogromny kraj, błędem może okazać skupienie się wyłącznie na wielkich ośrodkach jak Szanghaj, czy Kanton. Mniejsze miasta obecnie charakteryzują się szybszymi stopami wzrostu gospodarczego i mniejszą konkurencją i tylko kilka lat dzieli je od poziomu metropolii. Nie bez znaczenia jest także geograficzne położenie, przykładowo w centralnych i zachodnich Chinach, wymagana minimalna kwota kapitału zakładowego jest niższa niż w zachodniej części kraju. Dodatkowo wiele regionów oferuje specjalne ulgi podatkowe, o które najłatwiej w tak zwanych specjalnych strefach, takich jak Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE), Strefy Rozwoju Gospodarczego i Technologicznego (ETDZ), Strefy Wolnego Handlu (FTZ). Odpowiednio zainteresowane inwestycją lokalne władze mogą również zaoferować inne, dodatkowe przywileje. 

Następnie należy zdecydować o formie prowadzonej działalności. Najprostszą i najtańszą z nich jest biuro przedstawicielskie już istniejącej, zagranicznej, macierzystej firmy, znajdującej się np. w Europie. Nie wymaga ono żadnego kapitału założycielskiego, jednak wiąże się z szeregiem ograniczeń. Biuro przedstawicielskie przede wszystkim nie ma osobowości prawnej, przez co nie może prowadzić bezpośredniej działalności gospodarczej, a jedynie badać rynek, nawiązywać kontakty, czy sprawować kontrole nad innymi podmiotami. Nie można również zatrudniać chińskich pracowników, chyba, ze przedsiębiorca skorzysta z pośrednictwa chińskiej, autoryzowanej agencji pracy. Cechą charakterystyczną biura przedstawicielskiego jest opodatkowanie poniesionych kosztów, a nie przychodów. 

Zdecydowanie więcej możliwości daje spółka Joint Venture, którą można porównać do naszej rodzimej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Nie wymaga zagranicznej firmy macierzystej, a jedynie chińskiego partnera, a także posiada osobowość prawną. Wyróżnia się dwa typy spółki Joint Venture, którą mogą założyć cudzoziemcy – kontraktowa i kapitałowa spółka Joint Venture. Podstawową różnicą między obiema formami jest sposób podziału zysków i ponoszenia strat. W spółce kontraktowej jest to regulowane za pomocą umowy, zawieranej między partnerami, w kapitałowej podział jest proporcjonalny udziałów. Dodatkowo, w przypadku spółki kapitałowej, nie ma możliwości wycofania kapitału początkowego przed wygaśnięciem działalności, zaś w spółce kontraktowej, zagraniczny inwestor w ogóle nie musi wnosić kapitału początkowego. 

Spółki Joint Venture są najczęstszym sposobem wejścia na chiński rynek, dodatkowo wspierane przez rząd, ze względu na korzyści płynące dla obu stron. Przedsiębiorca zagraniczny może dzięki niej skorzystać z preferencyjnego traktowania i ulg swojego chińskiego partnera, ten zaś korzysta z zagranicznych technologii, pozyskując niezbędne know-how. Wymogiem koniecznym jest jednak posiadanie co najmniej 25% udziałów przez inwestora zagranicznego, w uzasadnionych przypadkach Ministerstwo Handlu ChRL może wydać zezwolenie na założenie spółki joint venture z mniejszym udziałem. Ponadto tego rodzaju spółki praktycznie nie mogą zostać upaństwowione, a wywłaszczenie jest możliwe wyłącznie w przypadku ważnego interesu publicznego, za odpowiednim odszkodowaniem. Dużym udogodnieniem jest także prowadzenie rachunku bankowego w obcej walucie, dzięki czemu możliwe jest dokonywanie transakcji bezpośrednio z zagranicznymi bankami. 

Działalność spółki JV jest zazwyczaj ograniczone czasowo do 30-50 lat. Kapitał spółki może być pokryty wkładem niepieniężnym, takim jak nieruchomości, własność intelektualna, czy prawa użytkowania gruntu, nie może być to jednak siła robocza. Udziały co do zasady nie są zbywalne, a ich przeniesienie na osoby trzeciej wymaga nie tylko zgody chińskiego partnera, ale także organów państwowych. Minimalny wymagany kapitał początkowy różni się w zależności od regionu, waha się jednak pomiędzy 100.000 a 500.000 RMB. W niektórych branżach, np. kosmetycznej, motoryzacyjnej i gastronomicznej, spółka JV jest jedyną dopuszczalną formą działalności dla cudzoziemca.

Chiny dopuszczają także formę działalności gospodarczej z wyłącznym, zagranicznym kapitałem, tzw WFOE – Wholly Foreign Owned Enterprise. Podczas zakładanie WFOE najważniejsze jest ścisłe określenie rodzaju i celu prowadzonej działalności w dokumencie poświadczającym rejestrację (business licence), ponieważ wszelkie odstępstwa nie są dopuszczalne. Każda zmiana musi być zgłaszana do rejestru. Kluczowe jest także określenie i pokrycie kapitału rejestrowego, którego wielkość zależy od celu, miejsca, a także polityki lokalnych władz. Jest to o tyle ważne, ponieważ w ciągu 3 miesięcy od wydania zgody na prowadzenie WFOE, kapitał powinien być pokryty w 20%, a w ciągu 2 lat – w 100%. Poza biurem przedstawicielskim, JV i WFOE istnieją także inne rodzaje działalności, jednak nie są one zbyt popularne. 

Procedury założycielskie JV i WFOE są bardzo podobne. W przypadku JV, pierwszym wymaganym dokumentem list list intencyjny, czyli opis przedsiębiorstwa, rozkład udziałów oraz suma kapitału początkowego. Następnie należy sporządzić umowę wstępną spółki, którą należy złożyć poprzez chińskiego partnera do Ministerstwa Handlu ChRL (nie dotyczy Szanghaju). Kolejnym dokumentem jest projekt spółki, jest to też pierwszy etap w przypadku zakładania WFOE. Kolejną fazą jest przedstawienie studium wykonalności w przypadku spółki JV i umowy najmu w przypadku WFOE. Inne wymagane dokumenty to lista zarządu, certyfikat założenia przedsiębiorstwa, dowód zdolności kredytowej. Dopiero po ich złożeniu i zatwierdzeniu możliwe jest uzyskanie tzw. Approval Certifcate. Ponadto należy zarejestrować się w Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Pracy, Urzędzie Celnym, a także Biurze Bezpieczeństwa Publicznego. Procedura założycielska, poprzez wielość dokumentów i urzędów jest bardzo żmudna i czasochłonna, dlatego warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnych i lokalnych firm konsultingowych. 

 

Źródła:

https://www.inc.com/guides/2010/07/how-to-start-a-business-in-china.html

https://www.saporedicina.com/english/how-to-start-a-company-in-china/

https://www.forbes.com/sites/sarahsu/2017/12/22/china-tightens-overseas-investment-to-reduce- risks/2/#761511044bec

https://www.forbes.com/sites/sarahsu/2017/08/28/chinas-new-capital-controls-expected-to-slow-real-estate-but-improve-countrys-economic-health/#6c55eda666fd 

http://www.gochina.gov.pl/Aktualnosci/20150112/Zasady_dotyczace_zakladania_spolek_Joint_Venture_w_ChRL

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wszystko-o-dzialalnosci-w-Chinach-1739677.html http://www.gochina.gov.pl/index/?id=d67d8ab4f4c10bf22aa353e27879133c

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS